Tsunade Senju
logo

Anime NOD

Naruto prima serie Streaming

logoanime Autore: Masashi Kishimoto
stagione01

Prima stagione

Puntate da 1 a 26
stagione02

Seconda stagione

Puntate da 27 a 52
stagione03

Terza stagione

Puntate da 53 a 78
stagione04

Quarta stagione

Puntate da 79 a 104
stagione05

Quinta stagione

Puntate da 105 a 130
stagione06

Sesta stagione

Puntate da 130 a 135